En kurs som ger tillfälle att lära känna nutida dans och hur dansen påverkar oss.
Kursen riktar sig till dig med lite eller ingen erfarenhet av dans, liksom till dig som är van danspublik.

KURSINNEHÅLL
Genom samtal, studiebesök och dansföreställningar ges rum för reflektion och kunskapande. Vad betyder dansen? Vad kan det kroppsliga uttrycket i den nutida dansen berätta om oss själva och det samhälle vi lever i? Vi kommer besöka Skånes Dansteater, följa repetitioner och se några av föreställningarna som skapas på Skånes Dansteater. Sedan kommer vi reflektera över upplevelsen, dela våra tankar och känslor kring ett dansverk och tillsammans vara delaktiga i att skapa danshistoria.

Kursen är en del av Bevara Rörelse, ett projekt på Skånes Dansteater som samlar in upplevelsen av dans genom diskussion, samtal och intervjuer med publik. Insamlingen av materialet blir del av ett unikt arkiv med dansupplevelser från publik, dansare och upphovspersoner, och bidrar till danshistorien.

MÅL
- Väcka nyfikenhet om nutida dans.
- Samtala och dela upplevelsen av nutida dans.
- Skapa kunskap och historia kring nutida dans.
- Lyfta dansens betydelse och verkan.
- Utveckla metoder för bevarande av dans.

UPPLÄGG
Innan kursstart kommer vi skicka ut ett mail med upplägg för kursen.
Nedan kommer datumen för höstens kurs:
21 september
5 oktober - föreställning "Remind Me I’m Not Dead " (preliminärt)
19 oktober
2 november - studiebesök Skånes dansteater + öppen föreställning (preliminärt)
15 november (klockan 19:00) föreställningen - "Vinterresa på Skånes Dansteater" (preliminärt)
16 november
23 november - föreställningen - "Franzén/Nuutinen på Skånes Dansteater"
30 november

KURSLEDARE
Celine Orman är arkivarie och driver projektet Bevara Rörelse på Skånes dansteater. Hon har en bakgrund som dansare och strävar efter att lyfta och dela dansens betydelse och arv.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

Viktig information
Alla tolkningar och upplevelser är värdefulla perspektiv, och det finns inga rätt eller fel. Allt insamlat material kommer att finnas i Skånes Dansteaters arkiv. Det kommer också arkiveras på Musik-och Teaterbiblioteket i Stockholm som del av deras dansarkiv, om deltagarna samtycker till detta. Materialet som samlas in genom gruppintervjuerna är GDPR-skyddade. Varje individ har rätt till att vara anonym.