På den här kursen blir du introducerad till hantverket att binda böcker. Du får lära dig att med få hjälpmedel och varierande tekniker göra olika bindningar. Du får tillverka både mjuka och hårda pärmar. Du har även möjlighet att lära dig tillverka en kassett till en av böckerna.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi går igenom olika tekniker och vilka verktyg och material som behövs. Du får lära dig om fiberriktning, hur man syr en inlaga och hur man limmar pärmar och inlaga. Vi går igenom traditionella bindningar. Både form och innehåll diskuteras och deltagare som vill kan även prova mera experimentella bokformat. Vid kursens slut har deltagarna fått en grundläggande kunskaper i bokbindning.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs förutom ett intresse för bokbindning och att arbeta med händerna.

KURSLEDARE
Eva Hejdström är utbildad konstnär och bokbindare. Eva studerade måleri på Glasgow School of Art och gick sin första kurs i bokbindning 2003. Sedan dess har hon fortsatt utbilda sig i bokbindning, både i traditionella och innovativa tekniker. Efter tjugo år i Skottland flyttade Eva tillbaka till Sverige hösten 2011. Eva har undervisat på ett flertal kurser i bokbindning, både för vuxna och för barn och har lång erfarenhet som kursledare.

VIKTIG INFORMATION
Material lista skickas ut till deltagarna innan kursstart. Ledaren kommer att tillhandahålla en del material som kan köpas på plats under kursens gång.