Hantverk & konst

På den här kursen blir deltagarna introducerad till hantverket att binda böcker. Man får lära sig att med få hjälpmedel och varierande tekniker göra olika bindningar. Från enkel en arks häftning till att sy böcker med flera lägg. Man får tillverka både mjuka och hårda pärmar, och har även möjlighet att lära sig tillverka en kassett till en av böckerna.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi går igenom olika tekniker och vilka verktyg och material som behövs. Deltagarna får lära sig om fiberriktning, hur man syr en inlaga och hur man limmar pärmar och inlaga. Vi går igenom både traditionella och mera innovativa bindningar Efterhand som deltagarna fördjupar sina kunskaper kan egna idéer utvecklas. Både form och innehåll diskuteras och deltagare som vill kan även prova mera experimentella bokformat. Vid kursens slut har deltagarna fått grundläggande kunskaper i bokbindning och erfarenhet att fortsätta tillverka sina egna böcker.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs förutom ett intresse för bokbindning och att arbeta med händerna.

KURSLEDARE
Eva är utbildad konstnär och bokbindare och har studerat måleri på Glasgow School of Art. Hon gick sin första kurs i bokbindning 2003. Sedan dess har hon fortsatt att utbilda sig i bokbindning, både i traditionella och experimentella tekniker. Efter tjugo år i Skottland flyttade Eva tillbaka till Sverige hösten 2011. Här har hon undervisat i ett flertal kurser i bokbindning, både för vuxna och för barn och har lång erfarenhet som kursledare.

VIKTIG INFORMATION
Material lista skickas ut till deltagarna innan kursstart.