Ekonomi

Hur kan man trygga sin privatekonomi? Är man osäker på alla svåra ord som bankfolk svänger sig med? Vill man ha bättre koll på sin ekonomi? Genom att titta närmare på hur man gör sin budget, hur man sparar till sin dröm, eller hur man lånar på ett bra och säkert sätt. Gör man så, då kan man få full koll på sin privatekonomi.

1. Start: Välkomnar och låter alla deltagarnas lära känna varandra och få deltagarnas förväntningar på kursen.
Kursmaterial från Kronofogden och Konsumentverket mailas ut och börjar bearbetas och diskuteras.

2. Föreläsning av bankekonom NORDEA
3. Föreläsning av bankekonom NORDEA
4. Föreläsning av bankekonom NORDEA
5. Föreläsning av bankekonom NORDEA
6. Föreläsning av jurist Hyresgästföreningen
7. Utvärdering och reflektion av kursen och om det finns önskemål om fortsättningskurs. Eventuellt genomgång av deltagarnas svar i kursmaterial. Här nedan ser ni vad vi kommer att gå igenom på kursen.

LÅN
Vi pratar om olika typer av lån och dess uppbyggnad. Vi kommer gå igenom terminologi som är bra att kunna i vardagen och diskutera skillnader mellan privatlån och bostadslån, med de nya regler som gäller.

SPARANDE
Vi kommer att titta på spartrappan och olika typer av sparande. Vi pratar även om barnsparande och vad som kan vara bra att veta där. Försäkringar, avtalsförsäkringar och företag utan kollektivavtal Vilka olika försäkringar finns och vilka är bra för mig? Vi går igenom de vanligaste termerna och försäkringstyper och jämför försäkringar. Vi kommer även titta på terminologi som är bra att kunna för att ta vettiga beslut. Vi pratar även om vad man ska tänka på kring fackliga avtal och försäkringar utanför fackets område. Vi tittar på hur du kan få en balanserad ekonomi och ger verktyg för att lyckas hemma själv. Vi går igenom räkningsbetalningar och vad som händer om jag inte betalar mina räkningar. Vi pratar även om skillnaderna mellan studiestöd, studiebidrag, fribelopp och jämkning. Vi tittar på budget och hur du gör en enkel budget.

BOSKOLAN
Föreläsningen kommer handla om rättigheter och skyldigheter i ett hyresförhållande. Vi tar upp följande:

* Hyresavtalet; besittningsskyddet, hyrestid, hyran, uppsägningstid
* Vad som ingår i en hyresrätt; Lägsta Godtagbara Standard, hyresvärdens underhållsskyldighet
* Om hyresvärden inte reparerar eller underhåller. Vad kan hyresgästen göra då? Åtgärdsföreläggande, hyresnedsättning mm
* Hyresgästens förpliktelser; betalning av hyran, vårdnadsplikten mm

KURSLEDARE
Lotta Törndahl är utbildad coach och tidigare rådgivare på bank. Lottas mål med kursen är att deltagarna ska känna sig trygga i sina ekonomiska beslut. Hon vill ge tips och råd om hur man genom kloka vardagsbeslut kan nå sina mål och drömmar med ett förstärkt ekonomiskt tänk.

VIKTIG INFORMATION
På denna distanskurs jobbar vi i Microsoft Teams