Ekonomi

Hur kan man trygga sin privatekonomi? Är man osäker på alla svåra ord som bankfolk svänger sig med? Vill man ha bättre koll på sin ekonomi? Genom att titta närmare på hur man gör sin budget, hur man sparar till sin dröm, eller hur man lånar på ett bra och säkert sätt. Gör man så, då kan man få full koll på sin privatekonomi.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi kommer att ha föreläsare på kursen är bankekonomer från NORDEA och jurister från Hyresgästföreningen.

NORDEAS föreläsningar
LÅN
* Vi pratar om olika typer av lån och dess olika uppbyggnad.
* Vi kommer gå igenom viss terminologi som är bra att kunna i vardagen och diskutera skillnader mellan privatlån och bostadslån, med de nya regler som gäller.

SPARANDE
* Sparande kommer vi titta på spartrappan och olika typer av sparande.
* Vi pratar även om barnsparande och vad som kan vara bra att veta där.

FÖRSÄKRINGAR, AVTALSFÖRSÄKRINGAR, FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAG
* Vi går igenom de vanligaste termerna och försäkringstyperna och att jämföra försäkringar.
* Vi kommer även titta på viss terminologi som är bra att kunna för att ta bra, kunniga beslut.
* Vi pratar även om vad man ska tänka på kring fackliga avtal och försäkringar utanför fackets område.

UPPNÅ BALANSERAD EKONOMI
* Vi tittar även på hur jag kan lyckas få en balanserad ekonomi och ger dig verktyg för att lyckas hemma själv.
* Vi går igenom räkningsbetalningar och vad som händer om du inte betalar dina räkningar.
* Vi pratar även om skillnaderna mellan studiestöd, studiebidrag, fribelopp och jämkning.
* Vi tittar på budget och hur man gör en enkel budget.

Föreläsningen med Hyresgästföreningen kommer handla om rättigheter och skyldigheter i ett hyresförhållande.
* Hyresavtalet; besittningsskyddet, hyrestid, hyran, uppsägningstid
* Vad som ingår i en hyresrätt; Lägsta Godtagbara Standard, hyresvärdens underhållsskyldighet
* Om hyresvärden inte reparerar eller underhåller. Vad kan hyresgästen göra då? Åtgärdsföreläggande, hyresnedsättning mm
* Hyresgästens förpliktelser; betalning av hyran, vårdnadsplikten mm
* Störningar

KURSLEDARE
Lotta Törndahl är utbildad coach och tidigare rådgivare på bank. Lottas mål med kursen är att deltagarna ska känna sig trygga i sina ekonomiska beslut. Hon vill ge tips och råd om hur man genom kloka vardagsbeslut kan nå sina mål och drömmar med ett förstärkt ekonomiskt tänk.

KURSLITTERATUR
Ingår i kursavgiften