Danska A1

Danska A1

Språk

På denna kurs arbetar vi med längre meningar och samtal i vardagliga situationer. Fokus kommer framförallt ligga på uttal, talljud och betoning.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi kommer gå igenom lättare grammatiska regler med utgångspunkt från boken ”Tio lektioner i danska” som kommer att ligga till grund för olika skriftliga och muntliga övningar. Undervisningen sker i huvudsak på danska och gruppövningar är ett naturligt inslag i denna kurs. I slutet av denna kurs kommer du att kunna föra ett samtal med någon som talar långsam och tydlig danska. Vi utökar vårt ordförråd och förmågan att variera våra meningar. Vi kommer även få en inblick i den danska kulturen.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passa för dig som har läst minst en termin eller har motsvarande kunskaper i danska.

LEDARE
Frederik är en ung akademiker som bor i Malmö. Han är uppväxt upp i Köpenhamn men han känner sig hemma på båda sidor av Öresund. Han gillar människor och är nyfiken olika språk, deras natur och kultur. Frederik läser mycket, han gillar att cykla och det har blivit några turer långt ut i världen.

KURSLITTERATUR>/b>
Tio lektioner i danska, Helle Karmen

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs