Språk

På denna kurs arbetar vi med längre meningar och samtal i vardagliga situationer. Fokus kommer framförallt ligga på uttal, talljud och betoning.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi kommer gå igenom lättare grammatiska regler med utgångspunkt från boken ”Tio lektioner i danska” som kommer att ligga till grund för olika skriftliga och muntliga övningar. Undervisningen sker i huvudsak på danska och gruppövningar är ett naturligt inslag i denna kurs. I slutet av denna kurs kommer du att kunna föra ett samtal med någon som talar långsam och tydlig danska. Vi utökar vårt ordförråd och förmågan att variera våra meningar. Deltagarna kommer även få en inblick i den danska kulturen.

FÖRKUNSKAP
Kursen är avsedd för er som har läst en termin danska eller har motsvarande kunskaper i det danska språket.

Christoffer kommer från Hillerød som ligger i det frodiga Nordsjälland precis över Sundet. Han har bott i Sverige sedan 2010, och gått delar av sin utbildning i både Lund och Köpenhamn. Därför är han också väl insatt i likheter och olikheter mellan dessa länders språk och kultur. Dialog, trygghet och ömsesidig nyfikenhet är ledord för Christoffer som pedagog.

KURSLITTERATUR
Tio lektioner i danska, Helle Karmen

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti:
Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.