Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den danska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på danska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kulturen och om samhället där danskan pratas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs vänder sig till er som har läst danska i en termin eller har motsvarande kunskaper i det danska språket.

KURSLEDARE
Christoffer kommer från Hillerød som ligger i det frodiga Nordsjälland precis över Sundet. Han har bott i Sverige sedan 2010, och gått delar av sin utbildning i både Lund och Köpenhamn. Därför är han också väl insatt i likheter och olikheter mellan dessa länders språk och kultur. Dialog, trygghet och ömsesidig nyfikenhet är ledord för Christoffer som pedagog.

KURSLITTERATUR
Aktiv dansk, Lise Bostrup

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.