Danska för nybörjare

Danska för nybörjare

Språk

Denna kurs vänder sig till dig som inte har tidigare läst danska eller som kanske tidigare läst på en grundläggande nivå och vill nu repetera från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målsättningen med kursen är att förse dig med baskunskaper i danska. Fokus kommer att ligga på vardagssituationer i olika sammanhang där vi övar på att använda lämpliga uttryck som är vanligt förekommande såsom att presentera sig och att småprata. Kursen kommer även att behandla enklare grammatik samt uttal.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

KURSLITTERATUR
Tio lektioner i danska, av Helle Karman

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Viktigt att veta".