Språk

Denna kurs vänder sig till dig som inte har tidigare läst danska eller som kanske tidigare läst på en grundläggande nivå och vill nu repetera från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målsättningen med kursen är att förse dig med baskunskaper i danska. Fokus kommer att ligga på vardagssituationer i olika sammanhang där vi övar på att använda lämpliga uttryck som är vanligt förekommande såsom att presentera sig och att småprata. Kursen kommer även att behandla enklare grammatik samt uttal.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

KURSLEDARE
Christoffer kommer från Hillerød som ligger i det frodiga Nordsjälland precis över Sundet. Han har bott i Sverige sedan 2010, och gått delar av sin utbildning i både Lund och Köpenhamn. Därför är han också väl insatt i likheter och olikheter mellan dessa länders språk och kultur. Dialog, trygghet och ömsesidig nyfikenhet är ledord för Christoffer som pedagog.

KURSLITTERATUR
Tio lektioner i danska, av Helle Karman

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Viktigt att veta".