Språk

Detta är en nybörjarkurs i danska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst danska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Målsättningen med kursen är att förse deltagarna med baskunskaper i danska. Fokus kommer att ligga på vardagssituationer i olika sammanhang där vi övar på att använda lämpliga uttryck som är vanligt förekommande såsom att presentera sig och att småprata. Kursen kommer även att behandla enklare grammatik samt uttal.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare förkunskaper behövs i danska.

KURSLEDARE
Christoffer kommer från Hillerød som ligger i det frodiga Nordsjälland precis över Sundet. Han har bott i Sverige sedan 2010, och gått delar av sin utbildning i både Lund och Köpenhamn. Därför är han också väl insatt i likheter och olikheter mellan dessa länders språk och kultur. Dialog, trygghet och ömsesidig nyfikenhet är ledord för Christoffer som pedagog.

KURSLITTERATUR
Tio lektioner i danska, av Helle Karman

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Viktigt att veta".