Språk

Detta är en nybörjarkurs i danska. Här får man lära sig det danska språket ifrån början. Kursen vänder sig till er som inte tidigare har studerat danska. Eller så har man gjort det på en grundläggande nivå, men vill nu börja om från början igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att titta på grammatiken, uttal och vad som är nödvändiga för att få en förståelse av de grundläggande begreppen. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om Danmark och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare förkunskaper behövs i danska.

KURSLITTERATUR
Aktivt danska av Lise Bostrup

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".