Hälsa & välbefinnande

I Delfinkraften hämtar vi inspiration ifrån delfinen, denna visa varelse som är godhjärtad och hjälpsam. Med en positiv koncentration om en delfin som hoppar, dansar och sjunger rör man sig graciöst till klassisk kinesisk musik.

INNEHÅLL OCH MÅL
Metoden ger snabbt goda hälsoeffekter och passar alla människor. Biyun qigong är skapad av Qigong mästaren Fan Xiu Lan, hon skapade metoden vid ett samarbetsprojekt med Örebro universitet för att utbilda svensk sjukvårdspersonal och spa-terapeuter. Metoden hjälper motverkar sjukdomar och obalanser som är vanliga i det moderna livet, tex. stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet, glömska. Det är en naturlig behandlingsmetod som grundar sig på den kinesiska medicinska QI Gongen.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper

KURSLEDARE
Inger Christensen Qigonginstruktör i Biyun metoden med flera års erfarenhet av undervisning.

VIKTIG INFORMATION
Kostnad tillkommer för studiematerial på 100:- ( CD ) Kursen är godkänd som friskvård.