Ekonomi, Data & IT

Du får lära dig bokföra i programmet Visma SPCS Administration 2000. Efter att ha gått denna utbildning har du kunskaper för att sköta den dagliga bokföringen i ett företag. Bokföringsteori varvas med övningar.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

FÖRKUNSKAPER
Bokföring i programmet Visma SPCS Administration 2000
Genomgångna moment:
- Grunderna i dubbel bokföring
- Bokföringslagen
- BAS kontoplanen: kontering, inkomster och utgifter
- Moms: redovisning, även med EU-länder
- Försäljning: kontant, kredit, dröjsmålsränta, kreditfaktura
- Inköp: kontant, kredit, inventarier, byggnader, kreditfaktura
- Löner och personalens skatter: arbetsgivaravgifter, skattedeklarationen
- Rättelser och avstämning: rättelsekontering
- Bokslut
- Periodisering: intäkter, kostnader, varukostnad, avskrivningar, övriga periodiseringar

LEDARE
Arne Loyd, Revisor

VIKTIG INFORMATION
Ta med dig din egen bärbara dator till kursen.
I priset ingår abonnemang för bokföringsprogrammet Visma, så du kan göra övningarna hemma mellan kurstillfällena. .