Ekonomi - Export och Import

Ekonomi - Export och Import

Ekonomi

KURSINNEHÅLL
- Varför handlar länder med varandra?
- Företaget och EU
- Spedition och försäkringar
- Betalningsförmedling och andra banktjänster
- Företaget och tullen
- Dokument vid import och exportaffärer
- Utlandsetablering
- Rättsregler vid utrikeshandel

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Arne Loyd, Revisor