Språk

Detta är en kurs för er som en gång började läsa engelska och vill nu fräscha upp sina kunskaper i engelska!

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt för att veta mer om England och dess kultur. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kulturen och om samhället där man pratar engelska.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs vänder sig till er som har läst engelska i en termin eller redan har motsvarande kunskaper i engelska.

KURSLITTERATUR
Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok av Birgitta Dalin , Jeremy Hanson. Invänta din kallelse/faktura ifrån oss innan du köper kurslitteraturen.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".