Engelska A1

Engelska A1

Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Med en grundläggande förståelse för engelska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på engelska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst engelska i två termin eller redan har motsvarande kunskaper i engelska.


Jag heter Anna Grove, är 30 år gamla och studerar just nu till Gymnasielärare i Engelska och Religion. Jag bor i Oxie tillsammans med min irländska man och våra två barn. Jag har nu två terminer kvar på min utbildning.

KURSLITTERATUR
Stepping Stone 1

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfälle och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfälle och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir det 12 kurstillfälle och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.