Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för engelska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på engelska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst engelska i två termin eller redan har motsvarande kunskaper i engelska.

KURSLITTERATUR
Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok av Birgitta Dalin , Jeremy Hanson

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfälle och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfälle och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir det 12 kurstillfälle och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.