Språk

På denna engelsk kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att kunna använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Deltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den engelska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på engelska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kultur och om samhället där engelskan talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst engelska i två terminer eller har motsvarande kunskaper i engelska.

KURSLEDARE
Nadja kommer från Västerås och är bosatt i Malmö sedan ca ett år tillbaka. Innan hon landade i Malmö har hon bott och studerat i bland annat Mexiko City och Buenos Aires. Utöver svenska pratar Nadja även engelska, ryska och en del spanska. När hon inte studerar eller arbetar läser hon gärna böcker, spelar cello eller påtar med sina växter. Att lära sig någonting nytt tillsammans tycker Nadja är det absolut trevligaste sättet, och ser därför fram emot denna termin tillsammans!

KURSLITTERATUR
Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok av Birgitta Dalin , Jeremy Hanson

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfälle och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfälle och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir det 12 kurstillfälle och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.