Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den engelska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på engelska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kulturen och om samhället där man pratar engelska. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst engelska i en termin eller redan har motsvarande kunskaper i engelska.

KURSLITTERATUR
Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok. Invänta din kallelse/faktura ifrån oss innan du köper kurslitteraturen.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs