Språk

Kursens fokus finns på kommunikation med målsättningen att du ska kunna prata lätt engelska och göra dig förstådd. Vi jobbar främst i par eller mindre grupper, men också enskilt. Deltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner

INNEHÅLL OCH MÅL
På denna kurs fokuserar vi på lätt konversation som utgår från enkla fraser och uttryck som behövs för vardagssituationer och för resor. Vi kommer arbeta med grundläggande engelsk grammatik, bygga upp ditt ordförråd och lyssna och skriva på engelska, men främst kommer vi att prata. Deltagarnas egna intresseområden kommer också att styra innehållet. Efter kursens slut kommer du att kunna kommunicera på engelska om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Du bör ha studerat engelska två terminer eller ha motsvarande kunskaper för att få mest utbyte av kursen.

KURSLEDARE
Ulrika är en utbildad Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA) lärare och har undervisat i engelska som andra språk på Malta och i Irland. Hon har också bott i Storbritannien vid olika tillfällen och har studerat engelska på universitet med målsättningen att studera till en lärarexamen i engelska i Sverige. Ulrika anser att språkinlärning ska vara lättsam, rolig och lärorik och den filosofin försöker hon att arbeta efter i klassrummet.

KURSLITTERATUR
English for Everyone Nivå 2, kursbok av Rachel Harding och English for Everyone Nivå 2, övningsbok av Thomas Booth.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antal kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.