Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på engelska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Man ska vilja och våga använda det engelska språket i tal och skrift så mycket som möjligt. Som grund använder vi läroboken som innehåller olika ämnesområden, dialoger, grundläggande grammatiska företeelser och övningar. Vi tränar samtal och lätt konversation samt bygger upp vårt ordförråd. Vi diskuterar den engelska kulturen och civilisationen. Lektionerna anpassas till deltagarnas olika kunskapsnivåer.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som har läst engelska en gång i tiden och har goda kunskaper, men känner att man inte kan uttrycka sig på ett bra sätt.

KURSLITTERATUR
Litteraturen som kommer att användas på kursen heter Stepping Stone Delkurs 3 4:e uppl Elevbok. Invänta din kallelse/faktura ifrån oss innan du köper kurslitteraturen.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs