Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på engelska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målet är att deltagarna ska kunna kommunicera klart och tydligt samt få syn på den engelska kulturen i många avseenden. För övrigt ska deltagarna erhålla lämpliga språkliga verktyg för att få ut mer av utlandssemestrarna och för att uppleva nöjet i att besöka England. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation som utgår ifrån praktiska situationer. I slutet av denna kurs kommer man att med god hörförståelse och utökat ordförråd kunna klara av vardagslivssituationer såsom att handla i affärer, be om information, berätta kort om en situation med mera.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst engelska i cirka fyra terminer eller har motsvarande kunskaper.

KURSLEDARE
Nadja kommer från Västerås och är bosatt i Malmö sedan ca ett år tillbaka. Innan hon landade i Malmö har hon bott och studerat i bland annat Mexiko City och Buenos Aires. Utöver svenska pratar Nadja även engelska, ryska och en del spanska. När hon inte studerar eller arbetar läser hon gärna böcker, spelar cello eller påtar med sina växter. Att lära sig någonting nytt tillsammans tycker Nadja är det absolut trevligaste sättet, och ser därför fram emot denna termin tillsammans!

KURSLITTERATUR
Stepping stone delkurs 3 4:e uppl elevbok

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.