Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på engelska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målet är att du ska kunna kommunicera klart och tydligt samt få syn på den engelska kulturen i många avseenden. För övrigt ska deltagarna erhålla lämpliga språkliga verktyg för att få ut mer av utlandssemestrarna och för att uppleva nöjet i att besöka England. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation som utgår ifrån praktiska situationer. I slutet av denna kurs kommer du att med god hörförståelse och utökat ordförråd kunna klara av vardagslivssituationer såsom att handla i affärer, be om information, berätta kort om en situation med mera.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst engelska i cirka fyra terminer eller som redan har motsvarande kunskaper.

KURSLITTERATUR
stepping stone delkurs 3 4:e uppl elevbok

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.