Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att förstärka självförtroende när man uttrycker sig på engelska i olika sammanhang. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Man ska vilja och våga använda det engelska språket i tal och skrift så mycket som möjligt. Som grund använder vi läroboken som innehåller olika ämnesområden, dialoger, grundläggande grammatiska företeelser och övningar. Vi tränar samtal och lätt konversation samt bygger upp vårt ordförråd. Vi diskuterar den engelska kulturen och civilisationen. Lektionerna anpassas till deltagarnas olika kunskapsnivåer.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar er som har läst engelska en gång i tiden och har goda kunskaper, men känner att man inte kan uttrycka sig på ett bra sätt.

KURSLEDARE
Nadja kommer från Västerås och är bosatt i Malmö sedan ca ett år tillbaka. Innan hon landade i Malmö har hon bott och studerat i bland annat Mexiko City och Buenos Aires. Utöver svenska pratar Nadja även engelska, ryska och en del spanska. När hon inte studerar eller arbetar läser hon gärna böcker, spelar cello eller påtar med sina växter. Att lära sig någonting nytt tillsammans tycker Nadja är det absolut trevligaste sättet, och ser därför fram emot denna termin tillsammans!

KURSLITTERATUR
Stepping stone delkurs 3 4:e uppl elevbok

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antal kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.