Engelska B1 lätt konversation 55+

Engelska B1 lätt konversation 55+

Språk

Materialet som vi jobbar med innehåller intressanta roliga och spännande texter. Deltagarna ställer frågor till varandra om innehållet och berättar om handlingen. Vi varierar med broschyrer, tidningsartiklar, kopior, bilder, rollspel, lyssnar på CD-skivor och talar om filmer och TV-program.

FÖRKUNSKAPER
Du kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk, du kan oförberedd ge dig in i samtal som berör det vardagliga livet. Du kan länka ihop fraser för att på ett berättande sätt beskriva erfarenheter och skeenden. Du kan ge skäl och förklaringar till dina åsikter.

KURSMATERIAL
Stepping Stone 3

VIKTIG INFORMATION
Startgarantin gäller inte på denna kurs. För mer information om vår startgaranti läs under rubriken "Viktig viktigt att veta".