Språk

Welcome to Swedish course 1 at Studieförbundet Vuxenskolan! This course aims to provide a greater knowledge of the swedish language in speaking and grammar in order to gain a greater confidence in the usage of swedish language in different contexts. We will focus on both grammar and speaking by using literature, course texts and smaller seminars where we discuss different topics. The classes will be held mainly in swedish.

CONTENT AND GOALS
The goal is to improve the swedish vocabulary as well as the knowledge of swedish culture in different ways. To do so, we will use swedish textbooks as well as focusing on speaking swedish based on the individuals personal level. Throughout the course, one will improve swedish language skills in a way that will be suitable in everyday life. Unlike the course ‘Swedish - easy conversation’, this course will also discuss grammar more profoundly on a level that will suit every participant.

ENTRY LEVEL
Approximately 4 semesters in swedish language, or equivalent.

COURSE LEADER
Nadja kommer från Västerås och är bosatt i Malmö sedan ca ett år tillbaka. Innan hon landade i Malmö har hon bott och studerat i bland annat Mexiko City och Buenos Aires. Utöver svenska pratar Nadja även engelska, ryska och en del spanska. När hon inte studerar eller arbetar läser hon gärna böcker, spelar cello eller påtar med sina växter. Att lära sig någonting nytt tillsammans tycker Nadja är det absolut trevligaste sättet, och ser därför fram emot denna termin tillsammans!

LITERATURE
Svenska 1 - Helt Enkelt (NA förlag)