Språk

Detta är en nybörjarkurs i engelska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst engelska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt för att veta mer om England och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till er som är nybörjare eller har motsvarande kunskaper i engelska.

KURSLITTERATUR
Stepping Stone Delkurs 1 och 2 Elevbok av Birgitta Dalin , Jeremy Hanson. Invänta din kallelse/faktura ifrån oss innan du köper kurslitteraturen.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".