Data & IT

Du har en del erfarenhet av kalkylprogrammet Excel och vill lära dig mer. Vi kommer att gå igenom hur Excel byggs upp med hjälp av ett rutsystem. Hur man skriver in olika formler för de vanligaste räknesätten, skapar diagram samt hur du formaterar och bygger upp utseendet på din kalkyl.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen tittar vi i detalj på hur man hanterar matrisen, programfönstret och hur man skriver formler för de vanligaste räknesätten. Därefter går vi igenom hur man formaterar celler samt lägger till text och bilder. Hur skapas arbetsboken, bladen med cellerna och länkar mellan dem. Avslutningsvis går vi igenom koppling till andra Officeprogram och både export och import av data till Excel.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i Excel och de vanliga räknesätten.

KURSLEDARE
Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik, försäljning, projektledning och utbildning. Arbetat med Excel yrkesmässigt i mer än 10 år. Leif är en kommersiellt färgad tekniker med både tekniska och affärsmässiga intressen, alltid långt framme i teknisk utveckling.

VIKTIG INFORMATION
På kursen träffas vi 4 gånger med tre lektionstimmar varje gång. Vi lär oss tillsammans, utbyter egna erfarenheter, tipsar varandra och har det trevligt samtidigt som vi ser alltfler möjligheter. Ta med dig din egen bärbara dator till kursen.