Data & IT

Vi kommer att gå igenom hur Excel byggs upp med hjälp av ett rutsystem. Hur man skriver in olika formler för de vanligaste räknesätten, skapar diagram samt hur du formaterar och bygger upp utseendet på din kalkyl.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen tittar vi i detalj på hur man hanterar matrisen, programfönstret och hur man skriver formler för de vanligaste räknesätten. Därefter går vi igenom hur man formaterar celler samt lägger till text och bilder. Hur skapas man arbetsboken, bladen med cellerna och länkar mellan dem? Avslutningsvis går vi igenom koppling till andra Officeprogram och både export och import av data till Excel. Vi lär oss tillsammans, utbyter egna erfarenheter, tipsar varandra och har det trevligt samtidigt som vi ser alltfler möjligheter.

FÖRKUNSKAP
Kursen kräver en viss datavana men man behöver inga förkunskaper i Excel.

KURSLEDARE
En pedagogiskt färgad tekniker med kunskaper både i användningsområden och tekniken bakom, alltid långt framme inom teknisk utveckling. Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik och utbildning. Arbetat med digital teknik sen 80-talet.

VIKTIG INFORMATION
Ta med dig din egna bärbara dator till kursen.