Data & IT

På den här kursen får du som redan har arbetat en tid i Excel lära dig att använda Excels mer avancerade funktioner.

INNEHÅLL OCH MÅL
I Excel fortsättning fördjupar du dina kunskaper som granskning av olika formler, länkar, pivottabeller, mallar och makron. Du kommer att får lär dig att göra budget, kalkyler, formler, prognoser och andra beräkningar snabbt. Vi gör det snyggt, säkert och med tydlig utformning. Vi går också igenom hur du gör bättre underlag för säkrare analyser.

FÖRKUNSKAP
Du har gått grundkursen i Excel eller har tidigare erfarenhet av att arbeta med programmet.

KURSLEDARE
Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik, försäljning, projektledning och utbildning. Arbetat med Excel yrkesmässigt i mer än 10 år. Leif är en kommersiellt färgad tekniker med både tekniska och affärsmässiga intressen, alltid långt framme i teknisk utveckling.

VIKTIG INFORMATION
Vi kommer att ha mycket praktisk träning på kursen. Ta med dig din bärbara dator.