Data & IT

På den här kursen får deltagare som redan har arbetat en tid i Excel lära sig att använda Excels mer avancerade funktioner.

INNEHÅLL OCH MÅL
I Excel fortsättning fördjupar man sina kunskaper som granskning av olika formler, länkar, pivottabeller, mallar och makron. Man kommer att får lär sig att göra budget, kalkyler, formler, prognoser och andra beräkningar snabbt. Vi gör det snyggt, säkert och med tydlig utformning. Hur kombinerar man bäst informationen, tillgängligheter och säkerhet.

FÖRKUNSKAP
För er som har gått grundkursen i Excel eller har tidigare erfarenhet av att arbeta med programmet.

KURSLEDARE
En pedagogiskt färgad tekniker med kunskaper både i användningsområden och tekniken bakom, alltid långt framme inom teknisk utveckling. Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik och utbildning. Arbetat med digital teknik sen 80-talet.

VIKTIG INFORMATION
Vi kommer att ha mycket praktisk träning på kursen. Ta med dig din egna bärbara dator.