Hälsa & välbefinnande

Låt din röst få levandegöra allt som är du; dina känslor, din kropp, din vilja och din kreativitet.

Rösten är en medfödd, unik kraftkälla vars ursprungliga uppgift är att uttrycka vår sanning och vårt autentiska jag. I vår kultur präglas vi starkt av prestation och många har fått höra, redan som barn, att deras röster inte duger, ex. för sång. Detta skapar spänningar som hindrar en fri kommunikation mellan vårt inre och den värld som omger oss.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
På denna kurs får du kravlöst utforska din röst och dess kreativa möjligheter, varsamt bearbeta blockeringar och öppna för nya vägar där röst, kropp, sinnen och känslor kan mötas i lekfull samverkan.
- Röstyoga som med sina enkla, tonande övningar inbjuder röst, andning och kropp att mötas utan krav. Att bara få uppleva hur rösten vibrerar i kroppen utan prestation kan vara en stor, ny upplevelse.
- Autonom rösttränings helhetsövningar som naturligt stimulerar kommunikationen genom rösten med sin friska spontanitet, dynamik och uttryck. Här får universella känslor och tonfall locka fram färg och innehåll i rösten.
-Musikteaterns olika improviserade övningar som präglade av lust, musikalitet och rörelse stimulerar det skapande, kreativa i oss. Att frigöra ett spontant uttryck i röst och rörelse kan lirka upp låsningar och lura den ”inre kritikern” att dra sig tillbaka. Vi öppnar upp för lek och sång så att vår spontana kommunikation genom rösten får flöda friare.

FÖRKUNSKAPER
Alla som har en röst kan delta.

KURSLEDARE
Sångerska, musiker, sång-och kreativitetspedagog, HoliyogaRöst instruktör

VIKTIG INFORMATION
Vid varje kurstillfälle får deltagarna en skriftlig resumé av övningarna.