Hälsa & välbefinnande

Uttryck som "Du ser ung ut för din ålder" ses som självklara komplimanger eftersom det självklara idealet är att vara ung.
Men, kan man invända då, vi ser ju att många av dagens äldre är piggare och har bättre hälsa än tidigare generationer – aktuell forskning visar ju faktiskt att dagens 70-åringar i många avseenden är som 1970-talets 50-åringar.

Människor ska inte aktiveras. De ska ges förutsättningar att själva fortsätta vara aktiva! Därför behövs ett åldrandevänligt samhälle och nytänkande på många områden, menar Susanne Iwarsson, professor i gerontologi – läran om det friska åldrandet.

Det finns en tendens att tala och tänka om äldre som en grupp – som om vi alla skulle bli lika när vi passerat en viss ålder. Men naturligtvis är skillnaderna stora när det gäller sådant som personlighet, hälsa, ekonomisk situation, aktivitetsnivå, utbildning och inställning till livet, säger Susanne Iwarsson dr medicinsk vetenskap, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper och Centre for Ageing and Supportive Environments, koordinator (CASE), Lunds universitet.