Trädgård, hus och hem

Trädgården och parken på Torup slott har lika långa anor som dess byggnader och har haft olika skepnader beroende på skiftande mode och ekonomiska förutsättningar. I sin helhet är den en komplex anläggning med stor variation – från köksträdgård till vattenverk och formella rabatter till mer romantiska, naturliga delar.

Idag drivs parken av Malmö stad i syfte att förvalta och utveckla den med respekt för platsen, dess kvaliteter och historia för alla att ta del av. En del av föredraget kommer att sker utomhus. Anna-Lena Johansson är huvudträdgårdsmästare och Katarina Lund trädgårdsmästare i Torup slottspark