Historia & Konsthistoria

I boken ”Malmömiljöer från en svunnen tid” berättar JJeanette Rosengren om olika torg, gator och platser i Malmö. Vi får bland annat möta fabriksarbeterskor från Doffeln, en pedagog, en poet och en politiker samt bekantar oss med stiftelsehus, stadsplanering och arkitektur från 1800-talets Malmö. En föreläsning fylld med intressanta och spännande berättelser om stadens historia och om människor som har bott och verkat i Malmö. Jeanette Rosengren tar med oss på en historisk vandring och guidar oss med ord och bild genom tiderna.