Historia & Konsthistoria

Torup slott byggdes i mitten av 1500-talet och har under större delen av sin historia varit en bostad. Sedan dess har slottets inredningar har blivit ändrade enligt de olika epokernas stilideal och idag erbjuder dessa miljöer tillsammans med arkivmaterial en fascinerande utsikt till livet i ett svenskt slott under flera sekel.

Konsthistorikern Jan Mikael Erkinantti har forskat på slottets inredningar och tar oss på en vandring genom tid och salar med berättelser om rum och människor ur Torups historia .