Historia & Konsthistoria

Torup slott byggdes i mitten av 1500-talet och under större delen av sin historia har slottet varit en bostad. Efterhand har slottets inredningar blivit ändrade enligt de olika epokernas stilideal. Idag erbjuder dessa miljöer tillsammans med arkivmaterial en fascinerande utsikt till livet i ett svenskt slott under flera sekel.

KonsthistorikernJan Mikael Erkinanttihar forskat på slottets inredningar och tar oss på en vandring genom tid och salar med berättelser om rum och människor ur Torups historia.