Föreläsning - Inte bara Picasso

Föreläsning - Inte bara Picasso

Föreläsningsserie med konstnären Ulf Stålhane
Alla känner till ett antal konstnärer som av olika anledningar har blivit kända för en bredare
allmänhet. Det har gjort filmer om Picasso, DaVinci, VanGogh och Vermeer. Många känner till
Andy Warhol. Det finns många andra intressanta konstnärer som kanske inte varit så medialt
originella att det gjorts filmer om deras liv eller att de nämnts i skolans undervisning i bild.
De är ofta konstnärernas konstnärer, kanske bara kända nationellt eller regionalt.
Vi tittar på verk och levnad av ett antal spännande konstnärer som kanske inte läraren i bildämnet
nämnde.