Föreläsning - Måleriets magi

Föreläsning - Måleriets magi

Föreläsningsserie med konstnären Ulf Stålhane
Det har dödförklarats i omgångar ända sedan fotografiet kom. Men det kommer alltid tillbaka med
ny kraft och giltighet. Måleriet har när det är som bäst ett slags magi att tilltala varseblivningen. Det
kan vara allt från abstrakt expressionism, uråldriga grottmålningar och superrealism. Vad tillför
måleriet som inte fotografiet gör? Vad är meningslös dekoration och vad är medveten komposition
med färg och form?!