Föreläsning - Ökad livsglädje & stärkt självkänsla genom Mindfulness

Föreläsning - Ökad livsglädje & stärkt självkänsla genom Mindfulness

Hälsa & välbefinnande

I dagens samhälle med högt tempo, ständiga uppkoppling och prestationskrav kan det vara svårt att hålla sig förankrad i nuet och i sig själv. Tillsammans med mindfulnessinstruktören och coachen Rena Nilsson får du en introduktion till mindfulness som förhållningssätt till livet och information om hur du genom mindfulnessbaserade verktyg kan bli bättre på att hantera smärta, grubblerier, känslostormar och livets utmaningar på ett hälsosamt sätt. Du får information om effekterna av att praktisera mindfulness både i privatliv och i arbetet.
Du får också prova några övningar och får med dig konkreta verktyg att använda i vardagen.