Historia & Konsthistoria

Selma Lagerlöf är en av Sveriges största författare, hennes böcker kommer fortlöpande ut i nya upplagor och översätts än till ett stort antal språk runt om i världen. År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i litteratur, och 1914 invaldes hon i Svenska Akademien.

Selma brann för kvinnors rättigheter och var nära väninna med författaren Sophie Elkan och friherrinnan Henriette Coyet på Torup slott.Eva Helen Ulvrosär professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker i kvinnohistoria. Hennes bok Sophie Elkan; Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf nominerades till Augustpriset 2001.