Historia & Konsthistoria

Friherrinnan Henriette Coyet (1859-1941) kallades för ”Skånes okrönta drottning ”. Under hennes tid på Torup slott från 1884 blev slottet samlingsplats för flera av Sveriges framstående konstnärer och formgivare, så som prins Eugen, Gunnar Wennerberg, Carl Milles, Ferdinand och Anna Boberg och Oscar Björck med flera .

Konsthistorikern Jan Mikael Erkinantti berättarom rollerna som konst och konstnärerna hade på Torup slott i början av 1900-taletoch spåren efter dem ännu i vår tid .