Historia & Konsthistoria

Det nuvarande Torup slotts arkitektur är typisk för ungrenässansen med inslag av sengotiken i dess exteriöra utformning. Anders Reisnert kommer att presentera slottet som representativ anläggning för en av Nordens mest framstående adelsfamiljer men som även genomsyras av försvarstankar.

Observera – del av föredraget sker utomhus. Anders Reisnert är fd. stadsantikvarie i Malmö och ställföreträdande museichef på Malmö Museer och verkar efter sin pensionering i kulturmiljöbranchen. Han var djupt involverad i Torup sedan 1980-talet och publicerat ett antal artiklar om Torup.