Historia & Konsthistoria

Det nuvarande Torup slotts arkitektur är typisk för ungrenässansen med inslag av sengotiken i dess exteriöra utformning. Anders Reisnert kommer att presentera slottet som representativ anläggning för en av Nordens mest framstående adelsfamiljer men som även genomsyras av försvarstankar.

Observera att en del av föredraget sker utomhus. Anders är f.d. stadsantikvarie i Malmö och ställföreträdande museichef på Malmö Museer och verkar efter sin pensionering i kulturmiljöbranschen. Han har varit djupt involverad i Torup sedan 1980-talet och publicerat ett antal artiklar om Torup.