Historia & Konsthistoria

Torup slott har långa anor, ända sedan 1100-talet. Först låg dess kärna på Askebacken i form av en mindre herrgårdsanläggning som revs under dramatiska omständigheter på 1530-talet. Görvel Fadersdotter Sparre, en av Nordens rikaste personer, lät därefter bygga det nuvarande renässansslottet.

Anders Reisnert är fd. stadsantikvarie i Malmö och ställföreträdande museichef på Malmö Museer och verkar efter sin pensionering i kulturmiljöbranchen. Han har varit djupt involverad i Torup sedan 1980-talet och publicerat ett antal artiklar om Torup.