Historia & Konsthistoria

Torup är ett av Skånes bäst bevarade slott från 1500-talet. Slottet är en tre våningar hög tegelbyggnad. Det bildar en fyrkant med ett åttkantigt torn i nordvästra och ett runt i sydöstra hörnet. Först låg dess kärna på Askebacken i form av en mindre herrgårdsanläggning som revs under dramatiska omständigheter på 1530-talet. Görvel Fadersdotter Sparre, en av Nordens rikaste personer, lät därefter bygga det nuvarande renässansslottet.

Anders Reisnert är f.d. stadsantikvarie i Malmö och ställföreträdande museichef på Malmö Museer och verkar efter sin pensionering i kulturmiljöbranschen. Han har varit djupt involverad i Torup sedan 1980-talet och publicerat ett antal artiklar om Torup.