Historia & Konsthistoria

Allbäck Linoljeprodukter AB startade 1982. Både Sonja och Hans Allbäck hade blivit sjuka av miljöfarliga ämnen och som arbetslösa egenföretagare var de tvungna att skapa nya förutsättningar för en hållbar, långsiktig och ekonomisk utveckling. Via ett hembygdsmuseum kom de i kontakt med gamla hantverkare som gav kunskap om vår historia, material och arbetsmetoder.

Sonja och Hans skapade det nya yrket fönsterhantverkare, ett arbete som tidigare varit fördelat på många olika hantverkare med strikta fackliga gränser och började arbeta med linoljefärger utan lösningsmedel.

Deras gedigna kunnande har fört dem ut i världen. Holkham Estate i England, Amalienborgs slott i Köpenhamn, Versailles slott och Bergen Museum är några platser där Allbäcks, med sitt hantverkskunnande, har bidragit till bevarandet. Här berättar de om hur allting startade, verksamheten idag och vad som väntar i framtiden.