Trädgård, hus och hem

1881 bildades Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Föreningens första åtgärd var att friköpa mark och anlägga skogsplanteringar och grönområden, det som idag utgör Slottsparken. Trädgårdsintresserade styrelsemedlemmar såg till att frön och plantor från exotiska länder fördes hem. Inköp av konstföremål för att försköna staden och bevara kulturmiljöer blev en allt viktigare uppgift för Föreningen.

Under 1960-talet inriktades verksamheten på kulturminnesvård. Flera gamla hus restaureras med stöd från Föreningen.
Under åren har man bidragit till konstnärliga utsmyckningar, kulturminnesvård, renoveringar och mycket annat. Allt i akt och mening att försköna, förbättra och vårda, och att det ska komma alla Malmöbor till del. Inger Lindstedt, Malmö Förskönings- och Planteringsförenings ordförande kommer att ge oss en inblick i föreningens omfattande verksamhet.