Marie Hansson arbetar som arbetsterapeut, föreläsare och instruktör i Mediyoga. År 2010 var Marie med och startade ett rehabiliteringsprojekt på onkologiska kliniken i Malmö där Mediyoga ingick. Sedan dess har hon förmedlat Mediyoga på äldre och demensboende, hospice samt företagshälsovård, till unga vuxna inom psykiatrin och till privatpersoner med olika behov och diagnoser. De senaste åren har Marie använt Mediyoga som arbetsterapeut i den palliativa vården.

Som arbetsterapeut i den palliativa vården får man ta del av människors livsberättelser i ett skede där livet närmar sig sitt slut, där allting ställs på sin spets. Existentiella frågeställningar uppstår, hur
har jag spenderat min tid, vad har varit viktigt, vem har jag betytt något för och hur ska jag spendera återstoden av tiden? Vad ger mitt liv för mening och värde just nu? Den döende sitter med facit och Marie har med andakt lyssnat på svaren.

Under föreläsningen kommer ni att få ta del av några berättelser kring yogans betydelse för ett par av de personer som Marie mött i vården. Ni får möjlighet att prova deras favoritövningar samt
övningar som ingår i de forskningsstudier som gjort att Mediyoga numera är en del av svensk hälsa- och sjukvård. Övningarna kommer utföras sittande på stol.