Hälsa & välbefinnande

Under denna föreläsning kommer ni att få ta del av några berättelser kring yogans betydelse för ett par av de personer som Marie Hansson arbetsterapeut, föreläsare och instruktör i Mediyoga mött i vården. Ni får möjlighet att prova deras favoritövningar samt övningar som ingår i de forskningsstudier som gjort att Mediyoga numera är en del av svensk hälsa- och sjukvård. Vi kommer att få prova på övningarna och de kommer utföras sittande på stol.

År 2010 var Marie med och startade ett rehabiliteringsprojekt på onkologiska kliniken i Malmö där Mediyoga ingick. Sedan dess har hon förmedlat Mediyoga på äldre och demensboende, hospice samt företagshälsovård, till unga vuxna inom psykiatrin och till privatpersoner med olika behov och diagnoser. De senaste åren har Marie använt Mediyoga som arbetsterapeut i den palliativa vården.

Som arbetsterapeut i den palliativa vården får man ta del av människors livsberättelser i ett skede där livet närmar sig sitt slut, där allting ställs på sin spets. Existentiella frågeställningar uppstår, hur har jag spenderat min tid, vad har varit viktigt, vem har jag betytt något för och hur ska jag spendera återstoden av tiden? Vad ger mitt liv mig för mening och vad är värde just nu? Den döende har facit och Marie har med andakt lyssnat på svaren.