Franska A1

Franska A1

Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Med en grundläggande förståelse för franska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på franska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kulturen och samhället där språket talas.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst franska i en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i franska.

LEDARE
Frédéric Hervier kommer från La Roche-Posay i Frankrike och har arbetat som kursledare i franska i många år. Frédéric har en lång erfarenhet av vuxenutbildning och undervisning på alla nivåer.

KURSLITTERATUR
Franska 1 av Gunilla Ericsson och Agnet Rehder.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen/20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen/22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen/24 studietimmar.